Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Degneløkke 14, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg - CVR nr. 39 52 07 53

Kontakt    Om vandværket    SMS Service    Betalingsservice    Forbrugerinformation    Takstblad    Årsrapport og budget
Forsyningsområde    Beredskabsplan    Vandanalyser    Vedtægter    Regulativ    Kontrolmanual
  Flytning   Forsiden

Informationer

Klik her for at se øvrig information om generalforsamling, dagsorden m.v.

Flytte og måleraflæsning
Vandværket foretager aflæsning af forbrugernes vandmålere. Aflæsningen foretages flere gange i løbet af året og altid i forbindelse med årsskifte, men det er en god ide løbende selv at holde øje med vandmåleren så eventuelt ledningsbrud opdages i tide.


Snavset tøj ved ledningsbrud
Hvis tøjvasken er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides  tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles  
som efter almindelig vask.

 
Hvorfor er vandet rødt?
Hvis det kolde vand er rødbrunt, skyldes det reparationsarbejde i vandets strømning i ledningsnettet. Vandet  er ikke sundhedsskadeligt og skyldes aflejret kalk og jern fra ledningsnettet.  

Vores råd er, er du skal lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart igen.  Dette varer normalt kun et par minutter. 

 

 Mit vand er hvidt - hvorfor?
Hvidt vand skyldes normalt luft i vandet. Prøv at fyld et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil det blive klart nedefra, fordi luften bruser af vandet.
Luft i vandet skyldes normalt reparationsarbejde på ledningsnettet og er helt uskadeligt.

 

Mit vandur er ulæseligt - hvad gør jeg?
Du kontakter os, da vi ejer vanduret og derfor gerne vil hjælpe med aflæsningen.

Der drypper vand fra et vandrør - hvem skal jeg kontakte?  

Vi har ansvar for vandforsyningen fra den offentlige ledning og ind til skellet ved dit hus. Jordledningen på din grund er næste led i forsyningen og dit eget ansvar. Inde i huset er vandet også dit ansvar, hvorfor vi  
anbefaler, du kontakter en VVS'er,