Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Degneløkke 14, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg - CVR nr. 39 52 07 53

Kontakt    Om vandværket    SMS Service    Betalingsservice    Forbrugerinformation    Takstblad    Årsrapport og budget
Forsyningsområde    Beredskabsplan    Vandanalyser    Vedtægter    Regulativ    Kontrolmanual
  Flytning   Forsiden

Vandværket set fra vest   

Vagttelefon ved ledningsbrud m.v.:  28 69 46 97