Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Degneløkke 14, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg - CVR nr. 39 52 07 53

Kontakt    Om vandværket    SMS Service    Betalingsservice    Forbrugerinformation    Takstblad    Årsrapport og budget
Forsyningsområde    Beredskabsplan    Vandanalyser    Vedtægter    Regulativ    Kontrolmanual
  Flytning  Forsiden

Drikkevandets kvalitet

Kontrolprogram 2023 - 2027

Kommunens godkendelse af kontrolprogrammet

GEUS / Jupiter data om vandværket

Mit drikkevand  

Mange spørger om vandets PH værdi og hårdhed, idet værdierne er aktuelle ved indstilling af opvaskemaskiner m.v.

Værdierne ved seneste målinger er således:

    Surhedsgrad PH 7,6

    Hårdhed 16 grader dH