Drikkevandets hovedbestanddele - Sådan læses en vandanalyse

Kontrolprogram 2018 - 2022

Kommunens godkendelse af kontrolprogrammet

GEUS / Jupiter data om vandværket

I den lovpligtige kontrol indgår analyser fra både boringer, vandværker og taphaner hos vores forbrugere. Vi tester i flere omgange for indhold af bakterier, naturlige stoffer, vandbehandlingsparametre, metaller og en lang række miljøfremmede stoffer og pesticider. 

På den måde sikrer vi, at du altid trygt kan drikke vandet fra vores vandværk.

 Klip på billedet til venstre for at se de nyeste analyseresultater

Opdateret den 01-02-2021