Vandværkets historie

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. blev stiftet i 1934 og var oprindeligt organiseret som et interessentskab. I 2018 blev organisationsformen ændret til a.m.b.a..

Det nuværende vandværk, som er opført på matr. nr. 450, Sottrup, Degneløkke 14, blev bygget og taget i brug i 1974.

Der er pr. 1. januar 2021 tilsluttet 713 forbrugssteder til vandværket. I 2019 udgjorde den samlede udpumpede vandmængde 144.855 m3. Den solgte vandmængde udgør 142.045 m3. Spildprocenten udgør således 4,70%. imod 5,06 i 2019.

Langt den største del af forbrugerne er efter antal helårshuse medens der er tilsluttet 24 landbrugsejendomme.

Landbrugsejendommene tegner sig i det seneste år for et forbrug på 68.503 m3. Skoler og institutioner tegner sig for et forbrug på 2.037 m3..

Det gennemsnitlige husstandsforbrug udgør 94 m3. På landsplan udgør gennemsnitsforbruget ca. 38 m3 pr person. 

Se mere om hvad Danske Vandværker skriver om vandforbrug m.v.

Vandværket får vand fra 3 boringer som alle er beliggende på vandværkets grundstykke. En ældre boring som var benævnt boring II er sløjfet. De aktive boringer er benævnt Boring I, Boring III og Boring IV og har følgende specifikationer:

 
  Boring I / DGU nr. 169.475 Boring III / DGU nr. 169.561 Boring IV / DGU nr. 169.556
Udført 28.10.1974 22.04.1980 31.03.1981
Dybde 64 m 61 m 60,5 m
Ydeevne 14,47 m3/t 14,93 m3/t 11,41 m3/t

Vandet som pumpes op fra undergrunden filtreres igennem 4 stk. åbne hurtigfiltre med en kapacitet på 60 m3 pr. time. Filtermaterialet er nøddesten, ærtesten og sand i 3 finhedsgrader.

Iltning af oppumpet vand foregår som trappeiltning i iltningstårn. Iltningstrappen har en kapacitet på 60 m3 pr. time.

Vandværkets rentvandskapacitet er på 180 m3 fordelt på 2 forbundne rentvandskamre på henholdsvis 100 m3 og 80 mm3, hvilket svarer til ca. 43% af døgnforbruget.

Vandværket har indvindingstilladelse til 150.000 m3.

Nedenfor ses billeder fra vandværket.

     
           
     
           
     
           
     
           

 

Opdateret den 08-06-2021