Beretningen for Vester Sottrup Vandværk 2020

 

 Aflagt af Ole Raarup den 30. august 2021 på Forsamlingsgården Sundeved.

 

Vi har i 2020 haft forskellige aktiviteter i bestyrelsen og vandværkets drift.

Det har været et år, hvor vi har været forskånet for skader og dermed reparationer og udgifter.

Ledningsnet.

Marts.

Thvilum har været og lavet GPS opmåling af ny ledning på Lundsgårdsvej.

Maj.

Vi har fået vores ledningsnet udvidet med 25 nye grunde på Johannes Johansensvej og Bagervej, hvor vi sammen med Thvilum har stået for tegning og planlægning af rørledningen, som er en svejset ledning.

Ledningen er betalt af Sønderborg Kommune som har stået for udstykningen og VVS Technic har lavet ledningsarbejdet.

 

Vandværk.

Marts.

Vores Robot klipper blev sat på græs efter vinteropbevaring og service.

Maj.

Ved eftersyn af Vandværket ved Vand Schmidt, blev det konstateret at rør mellem tårn og filter var halvt fyldt med slam, så de anbefalede at få det spulet.

Juni.

Boring 1 har fået skiftet pumpe og pumperør, rørene er blevet skiftet, for at der kan monteres en transmitter til at måle vandstanden i boringen.

Oktober.

Vand Schmidt har rengjort iltningstårn og spulet rør til filter som var tilstoppet med slam. Der blev samtidig skiftet en ventil i filteret.

Hydrogeolog Anne Lausten Hansen fra kommunen var på besøg for at lave et eftersyn af Vandværket, hun var meget tilfreds med tilstanden af Vandværket.

Udfældningstank til slam fra filter er blevet tømt af Elkær Maskinstation.

November.

Fejl i styretavle, en ledning som var blevet træt og blev skiftet af Tom fra in2tek.

Spild.

Udpumpet vand 144.855m3

Solgt vand 138.044m3    Spild 6.811m3      

Spild 4,70%

Elforbrug 67.656 kWh         Energifaktor 0,467


Det var beretningen for 2020. 
 
Sønderborg, den 30. august 2021
 
Sign Ole Raarup