Beretningen for Vester Sottrup Vandværk 2019

 

 Aflagt af Ole Raarup den 9. marts 2020 på Forsamlingsgården Sundeved.

 

Vi har i 2019 haft forskellige aktiviteter i bestyrelsen og vandværkets drift.

Det har været et år, hvor vi har været forskånet for skader og dermed reparationer og udgifter.

Ledningsnet:
Januar-februar: Der er blevet lagt en ny 50 pel ledning fra jernbanen op til Lundgård, fordi
den gamle var gennemtæret i en T-samling, som var årsag til vores store vandspild i de senere
år.

April: Ledeningsbrud på Kasmosevej 10, en anboring var gennemtæret.

Thvilum har været, for at opmåle og registrere fejl og mangler på vores ledningsnet til rettelse
og tilpasning af kort over ledningsnettet.

Vandværket:
April: Vand Schmidt har rengjort iltningstårn, monteret filter og blæser til filterskyl.

November: Udfældningstank blev tømt.

Vandværket har fået en SMS Service så der kan sendes besked til brugere ved problemer med
vandforsyningen.

Der er blevet taget prøver af vandet i boringer og på ledning hos forbruger, som er gode og uden
anmærkninger. De kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der er i 2019 udpumpet 141.144 m3  og solgt 133.997 m3 vand, hvilket giver et spild på 5,06%.

Der er brugt 66.168 KwH el, hvilket giver en energifaktor på 0,4688.

Det var beretningen for 2019. 
 
Sønderborg, den 9. marts 2020 
 
Ole Raarup