Beretningen for I/S Vester Sottrup Vandværk 2018

 

 Aflagt af Ole Raarup den 11. marts 2019 på Forsamlingsgården Sundeved.

 

Vi har i 2018 haft forskellige aktiviteter i bestyrelsen og vandværkets drift.

Aktiviteter på Vandværket.
2. maj 2018 er der blevet installeret en robotklipper til at klippe græsset.
7. juni 2018 er der fejl på boring 3, det er kablet ud til pumpen der er overgang i på grund af fugt.
2-3. september 2018 bliver der gravet  110mm rør ned til alle boringer og trukket nye kabler.
12. september 2018 var Jacob fra kommunen og lave eftersyn på vandværket.
9. oktober 2018 laver Vand Schmidt det årlige eftersyn på værket.
17. oktober 2018 bliver bundfældningstanken tømt der var 3 læs.
7. november 2018 er Jørn Boysen fra Vand Schmidt på besøg for at gennem gå eftersynsrapport
    fra 9 oktober 2018. Hvor der var nogle ting der skulle laves, som vi efter følgende fik et overslag på.
11. februar 2019 skifter Vand Schmidt pumpen i boring 4 og monterede transmitter i boringer så vi
    kan se forskellen i niveauet når pumpen kører og står stille.
13. febebruar 2019 var In2tek for at slutte transmitterne til og lægge dem i programmet i tavlen.

Aktiviteter på ledningsnet .
16. april 2018 ved Fredsløkke 9 utæt anboring, 
27. juli 2018 ved Højlund 31 2 stk. anboringer med gennemtæring.
8. november 2018 ledningsbrud ved Nørretoft 4 ,
2. maj 2018 var Thvilum for at opmåle og registrere ændringer på vandledning.
6. januar 2019 lokaliseres på Lundsgårdsvej en utæt rørledning som vi ikke kan komme ud til,
    så der bliver gravet en ny rørledning på ca. 315m ned, vi har derefter aflæst vandmålere for
    februar den viste et spild på 3%.

I forbindelse med kloakkering på Højlund er vandledningen flere gange blevet gravet over
    fordi ledningen ikke ligger helt som vist på tegningen.

Der er blevet skiftet vandmålere hos en del landbrug fra 4m3 til 10m3 målere.

Vi har fået SMS advisering oprettet, således at vi kan sende en sms til de brugere der bliver berørt ved brud eller andet. 

Vandspild:
    Samlet udpumpet vandmængde i 2018 udgør 164.995 m3
    Samlet solgt mængde udgør                            142.045 m3
    Difference:                                                         22.950 m3 = 13,9% spild

Det var beretningen for 2018. 
 
Sønderborg, den 11. marts 2019 
 
Ole Raarup