Beretningen for I/S Vester Sottrup Vandværk 2017

 

 Aflagt af Ole Raarup den 19. marts 2018 på Forsamlingsgården Sundeved.

 

Vi har i 2017 haft forskellige aktiviteter i bestyrelsen og vandværkets drift.

4. april var der møde i Vandrådet med stiftende generalforsamling, Det er vandsamarbejdet mellem alle vandværker i Sønderborg kommune.
5. april har vi gravet efter utæthed på vores vandledning ud for Højlund 107, men fandt ikke nogen form for lækage.
26. juli havde vi et ledningsbrud ved Lerløkke 25.
31. august var Vand Schmidt for at lave det årlige eftersyn på vandværket, og der var ingen anmærkninger. Vi fik samtidig skiftet vores hovedvandmåler.
18 september gravede vi ved Degneløkke 8, fordi fortovet var meget blødt hvor vi har lavet en anboring i 2016. Den var ikke utæt, så vi skiftede jorden ud med sand og grus.
24. oktober var Svend Erik og Ole på kursus i Bestyrelsens Ansvar og Opgaver, ved Danske Vandværker.
 2.-9. november var Arkil i gang med at grave på Kirkeagervej ud for Højlund, og ved den anledning fik vi flyttet vores stophane midt på Kirkeagervej over i fortovet.
16. november blev vores bundfældningstank tømt.
8. december fik vi eltavlen på vandværket termograferet uden anmærkninger.
3. februar 2018 var Frank Thomsen ved at kloakere på Højlund 79, hvor de finder et brud på ledningen som går til Basåvej. Den er ikke blevet opdaget da den er løbet i kloakken.
 
Så i løbet af året har vi fået lappet 2 utætheder som må hjælpe på vores vandspild.
 
Der er flere landmænd der har problemer med at de ikke har vand nok, så vi har prøvet med en 10m3 vandmåler hos Henrik Enderlein og det blev en succes, så vi skifter til den type måler hos de berørte landmænd.
 
Vi har fået taget 4 vandprøver hos Eurofins, de 2 sidste også for den nye pesticid uden anmærkninger.
 
I 2017 har vi udpumpet 161.179 m3.
Målt hos forbrugerne    142.125 m3.
Spild                                  19.054 m3.
Spildprocent                     11,82 %.
Elforbruget i 2017 var 75.275kwh. energieffektiviteten er på 0,47 kwh pr. m3 udpumpet vand.
 
Det var beretningen for 2017. 
 
Sønderborg, den 19. marts 2018 
 
Ole Raarup